top of page
Final

Chương trình Anh Chị Em

Người bạn đồng hành tin cậy trong xóa đói giảm nghèo tại Điện Biên

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Anh Chị Em (ACE) là chương trình tài chính vi mô xã hội được thành lập bởi tổ chức Doanh nhân Thế giới (EdM) từ năm 2007. Sứ mệnh của ACE nhằm nâng cao vị thế kinh tế và xã hội của người nghèo và những người dễ bị tổn thương ở vùng sâu vùng xa thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính và xây dựng năng lực có trách nhiệm một cách bền vững. Tầm nhìn của ACE là hướng đến "Một thế giới xanh, một cộng đồng hạnh phúc, phát triển bền vững và bình đẳng về cơ hội." 

* Theo khảo sát hiệu quả xã hội năm 2020

Bảng tin

bottom of page