top of page

Join with us!

Search for positions on our website to find a position that suits your qualifications, talents, and aspirations.

Thông báo tuyển dụng:  

Vị trí:  
- Trưởng bộ phận kế toán (10 - 16 triệu/tháng)
- Quản lý Hành chính - nhân sự - MIS (10 - 16 triệu/tháng)
- Cán bộ xã hội (4 - 8 triệu/tháng)
- Trợ lý vận hành (7 - 13 triệu/tháng) 
- Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt (4 - 8 triệu/ tháng)
- Nhân viên tín dụng cộng đồng (4 - 7 triệu/tháng)
- Nhân viên kế toán (4.5 - 9.2 triệu/tháng)
- Thực tập sinh  

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Thư ứng tuyển (ghi rõ vị trí ứng tuyển) 

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến vị trí ứng tuyển

Cách thức ứng tuyển: Vui lòng nộp trực tiếp tại văn phòng chính hoặc văn phòng chi nhánh gần nhất hoặc qua email: ace@anhchiem.org 

Điện thoại liên hệ: 0215.3.826.828

Thời hạn ứng tuyển: 31/07/2024

Lưu ý: Quá trình tuyển dụng có thể kết thúc sớm hơn nếu đã tìm được ứng viên phù hợp

Trách nhiệm
Untitled-2_edited.jpg
bottom of page