top of page

Hiệu quả xã hội

Tiếp cận đúng đối tượng 

van 1.jpg

95% khách hàng là người thiểu số

Ở Việt Nam, các dân tộc thiểu số thường dễ rơi vào tình trạng nghèo đói. ACE đặt mục tiêu là tối thiểu 90% khách hàng chương trình là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Xom 2_edited.jpg

98% khách hàng là nữ giới

Mục tiêu của ACE là trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để nâng cao năng lực cho họ trong cuộc sống và sản xuất

144083515_245015437159771_4852569151626617523_n.jpg

69% khách hàng có ít hoặc không có tài sản cần thiết có giá trị​

Việc không có các tài sản giá trị cần thiết như xe máy, trâu bò, ruộng, máy kéo, máy sát, ao cá phần nào cho thấy tính dễ bị tổn thương của hộ gia đình. Mức độ tiếp cận của ACE tới người dân không có các tài sản này khá ổn định trong giai đoạn 2019-2020.

ACE đã đảm bảo không chệch khỏi sứ mệnh xã hội là phục vụ cho người nghèo, những người dễ bị tổn thương và gặp khó khăn trong cuộc sống. Sau đây là chỉ số tiếp cận đối tượng hưởng lợi năm 2020

 
tải xuống.jpg

24% khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo

Trong giai đoạn 2020, cứ có 100 khách hàng mới tại ACE thì 24 người có thẻ hộ nghèo hoặc cận nghèo. Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra là 42-45% trong giai đoạn 2019-2020 nhưng nếu xét tỉ lệ này với tỷ lệ nghèo trên cả 3 huyện/thành phố mà ACE đang hoạt động là 13% thì có thể thấy rằng ACE đã tiếp cận được khá nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn hoạt động.

anh Quang Thi Dương.jpg

47% khách hàng có chi tiêu hàng tháng/người dưới 1,000,000 VND

ACE hướng đến những hộ gia đình mà chi phí hàng tháng thấp hơn định mức 1,000,000 VNĐ/người. Chỉ số này cho ACE một cách nhìn khác về việc tiếp cận đến người nghèo bằng cách nhìn vào điều kiện sống của họ thông qua việc họ chi tiêu thay vì việc họ kiếm được bao nhiêu tiền. Trong giai đoạn 2019-2020, khách hàng vòng 1 tại ACE có mức thu nhập dưới 1,000,000 đồng giao động trong khoảng 50%, phù hợp với mục tiêu mà ACE đặt ra.

Đúng đối tượng

Nâng cao
năng lực

Xom 2_edited_edited_edited.jpg

Khách hàng thoát nghèo

24,5% khách hàng trong mẫu khảo sát có thẻ hộ nghèo ở vòng 1 và đã giảm xuống 17% khi họ vay vốn ở vòng 3. Đây được xem là sự giảm khá tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của toàn tỉnh.

Các phân tích dưới đây so sánh điều kiện kinh tế xã hội của một nhóm khách hàng ACE được lựa chọn ngẫu nhiên gồm 107 khách hàng vay vốn vòng 1 với cùng 107 khách hàng này khi họ vay vốn vòng 3 trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020: 

 
Bà Quàng Thị Phanh hạnh phúc khi được vay vốn ACE và có lứa trâu khỏe mạnh.jpg

Khách hàng từ không đến có tài sản giá trị

Xu hướng chung sau 2 vòng vay, nhiều khách hàng từ không sở hữu tài sản cần thiết có giá trị đã sở hữu thêm các tài sản cần thiết có giá trị như xe máy, trâu/bò, tủ lạnh, trên 1500m2 lúa, máy kéo/máy sát, ao cá trên 1000m2. Riêng về tài sản là xe máy thì chỉ tăng nhẹ, do xe máy là tài sản phổ biến cần thiết cho đời sống và sản xuất nên ít thay đổi.

Năng lực
bottom of page