top of page
Nhân viên ACE đang tư vấn hướng dẫn bà con nhận biết bệnh trên gà sau tập huấn.jpg

Về chúng tôi

Bối cảnh

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi phía Tây Bắc của Việt Nam với 80% dân số là người dân tộc thiểu số sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Đây là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam với tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 39%*. Những người dân nơi đây dễ bị tổn thương bởi các tệ nạn xã hội như nghiện hút và buôn bán người và ít có cơ hội tiếp cận với các nguồn lực kinh tế như vốn ngân hàng do không có tài sản thế chấp. ​

* Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

552px-Dien_Bien_in_Vietnam_edited.jpg
Our Mission
Địa bàn

Về Anh Chị Em

Chương trình Anh Chị Em (ACE) cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô và dịch vụ xây dựng năng lực để nâng cao vị thế kinh tế xã hội cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương tại Điện Biên. Hiện nay, ACE hoạt động tại 19 xã tại tỉnh Điện Biên, bao gồm:

  • Huyện Điện Biên với 11 xã: Thanh Luông, Thanh Yên, Thanh An, Noong Hẹt, Noong Luống, Hẹ Muông, Núa Ngam, Thanh Xương, Sam Mứn, Pom Lót và Thanh Nưa

  • Thành phố Điện Biên Phủ với 03 xã: Mường Phăng, Pá Khoang và Nà Tấu

  • Huyện Mường Ảng với 5 xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Búng Lao, Xuân Lao và Nặm Lịch

Phương pháp

Kết hợp dịch vụ tài chính và phi tài chính

ACE cung cấp dịch vụ tài chính như vay vốn vi mô và tiết kiệm vi mô, đi kèm với những dịch vụ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực giúp cho bà con vừa có vốn và vừa có kiến thức để làm ăn.

Đối tượng mục tiêu

ACE hỗ trợ những hộ nghèo và những người dễ bị tổn thương bởi thiên tai, biến đổi khi hậu, dịch bệnh và các biến cố khác trong cuộc sống

Phương pháp nhóm

ACE thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa các thành viên của nhóm, họ gặp nhau đều đặn để gửi tiền tiết kiệm, trả nợ vay, tham gia các buổi tập huấn, chia sẻ các kỹ năng, kiến thức

Đánh giá hiệu quả xã hội

ACE thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả xã hội, đảm bảo mình không chệch khỏi sứ mệnh xã hội thông qua các cuộc khảo sát sự hài lòng khách hàng, khảo sát khách hàng rời bỏ, đánh giá các chỉ số hiệu quả xã hội, kiểm toán xã hội

b438d5079b496d173458_edited.jpg

Nền tảng

Từ khi mới thành lập đến khi tự chủ tài chính, ACE có một nền tảng vững chắc khi được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia của Tổ chức Doanh nhân Thế giới trên 09 mảng: quản trị, hiệu quả/tác động xã hội, kế hoạch chiến lược, quản lý nhân sự, hệ thống quản lý thông tin, quản lý vận  hành, quản lý hành chính và tài chính, quản lý rủi ro, gây quỹ. Hiện nay, ACE đã đạt bền vững tài chính và đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận là chương trình tài chính vi mô

Căn cứ pháp lý

EdM triển khai hoạt động ACE tại Điện Biên theo các căn cứ pháp lý:

- Giấy đăng ký hoạt động số 194/CNV-HĐ cấp ngày 12/01/2023, được gia hạn lần thứ ba, có giá trị đến ngày 18/10/2025. Nơi cấp và sửa đổi: Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

- Giấy chứng nhận Chương trình, Dự án Tài chính vi mô số 01/CNĐK-NHNN ngày 21/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thời hạn cùng với thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động.

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Tổ chức Doanh nhân Thế giới ký ngày 08/02/2021, thời hạn từ 26/02/2021 - 31/12/2025.

ACE tập huấn vận hành cho các nhân viên_edited.png
DSQ MY HA NOI.png
kiva.png
France Initiative.png
DBN_edited.png
OPW.png
Microcredit for Mother.png
ATR.png
WPF.png

Đối tác

Chúng tôi luôn quan tâm hợp tác để kết nối nguồn lực và tổ chức tập huấn để giúp bà con nâng cao kiến thức và tiếp cận thêm nhiều nguồn lực xã hội. 

bottom of page