top of page

Support Us

8P9A4552_edited.jpg

Nhà tài trợ

Tài trợ và cùng đồng hành với sự phát triển của người nông dân nghèo

2021_03_26_09_05_IMG_6870_edited_edited.

Collaboration

Chương trình hợp tác với doanh nghiệp, khởi nghiệp cho người nông dân và mở rộng thị trường

11_edited_edited.jpg

Volunteers

Chương trình tình nguyện viên và thực tập sinh

Tình Nguyện Viên

Đăng ký các chương trình tình nguyện và thực tập sinh của chúng tôi

bottom of page