top of page

Câu chuyện của chúng tôi

Lịch sử hình thành và phát triển của chương trình Anh Chị Em

b438d5079b496d173458_edited.jpg
Logo-Entrepreneurs-du-Monde-1.jpg

Năm 2007

 • Chương trình Anh Chị Em được thành lập bởi Tổ chức Doanh nhân Thế giới với tên là Chị Em. Tổ chức được thành lập tại huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên. 

Năm 2009

 • Mở rộng hoạt động ra huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Năm 2011

 • Chương trình được đổi tên thành Anh Chị Em

Năm 2015

 • Bắt đầu tự vững tài chính

 • Được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và Quỹ Citi bank công nhận là Tổ chức tài chính vi mô vì người nghèo

Từ năm 2014 đến 2018

 • 08 khách hàng ACE được Ngân hàng Citibank Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vinh danh “Doanh nhân vi mô tiêu biểu”

Năm 2017

 • Đạt danh hiệu “Tổ chức tài chính vi mô cam kết hướng tới tài chính toàn diện” do Ngân hàng Citibank Việt Nam phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận

Năm 2019

 • Được Ban Công tác Phi chính phủ nước ngoài Tỉnh Điện Biên tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế xã hội cộng đồng

 • Mở thêm 01 chi nhánh hoạt động tại 04 xã của huyện Điện Biên.

Năm 2019

 • Được Ban Công tác Phi chính phủ nước ngoài Tỉnh Điện Biên tặng giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế xã hội cộng đồng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh Điện Biên năm 2019"

 • Mở thêm 01 chi nhánh hoạt động tại 04 xã của huyện Điện Biên.

ACE+(25).jpg

Năm 2020

 • Được công nhận là chương trình/dự án tài chính vi mô bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 • Hoạt động tại 11 xã của huyện Điện Biên, 5 xã của huyện Mường Ảng, 3 xã của Tp. Điện Biên Phủ và  phục vụ gần 5000 hộ dân

bottom of page