top of page
z3447847611334_d22bd1c2a1db15263607431adfb182a7.jpg

Đội ngũ chương trình

Ban giám sát

Bergnin_ACE_edited.png

Bénigne du Parc

Trưởng ban

Amelie_ACE_edited.png

Amélie Germette 

Thư ký

8P9A4484_edited.png

Gaël STEPHEN

Thành viên

Chưa biết.png

Jeanne de Guillebon

Thành viên

Do Bich Phuong_ACE_edited.png

Đỗ Bích Phượng

Thành viên

Ban quản lý

Nguyen Thuy Duong_edited.jpg

Nguyễn Thùy Dương

Trưởng đại diện Entrepreneurs du Monde tại Việt Nam - Giám đốc chương trình Anh Chị Em

Picture1_edited.png

Lường Thị Tâm

Trưởng bộ phận Kế toán - Tài chính

Nguyen Thi Dung_edited.jpg

Nguyễn Thị Dung

Trưởng bộ phận Hành chính - Nhân sự - MIS

Nguyen Thi Hien_edited.png

Nguyễn Thị Hiên

Trưởng bộ phận Vận hành và rủi ro 

Bộ phận văn phòng

z3994442684535_8461fec116a3923bb1ee9b098

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Kiểm toán viên cấp cao

z4844101275307_00c5f29ba5c5ec7b1c1594346fd17b91.jpg

Lê Thị Hà 

Kiểm toán viên 

Ninh CDO_edited.png

Nguyễn Thị Diệu Ninh

Truyền thông- Gây quỹ

Bộ phận Vận hành

Thinh OA_edited.png

Cà Văn Thinh

Trợ lý Vận hành

Nguyen Thi Hien_edited.jpg

Nguyễn Thị Hiên

Trưởng bộ phận Vận hành & Rủi ro

Tư vấn cộng đồng và trồng trọt chăn nuôi

Nhung VET_edited.png

Lò Thị Nhung

​Cán bộ Thú y  

Chi nhánh Điện Biên 1

Hạnh BM_edited.png

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng chi nhánh 

z3994500678183_c9c2038bdd8f8f8a44db1f00f

Trịnh Hương Thảo

Trợ lý chi nhánh  

z3999619667229_e964b2cb9458b30f12beca0e6

 Lò Thị Chung

Cán bộ tín dụng 

z3999549265461_2d9ea7fcbd4ca80607727898c3158442_edited.png

Đỗ Thị Phương Huệ

Cán bộ tín dụng

Thư_edited.png

Quàng Văn Thư

Cán bộ tín dụng 

z3999929376194_1d979932c27bb920de6e0caa4

Cà Thị Hồng Vân

Cán bộ tín dụng 

z3999609940794_187daeed49347bfe9212ed402

Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ tín dụng 

Chi nhánh Mường Ảng

Yến BA_edited.png

Lù Thị Yến

Trưởng chi nhánh

Phương CCO_edited.png

Lù Thị Phương

Cán bộ tín dụng 

Mai VET_edited.png

Quàng Thị Mai

Trợ lý chi nhánh

Cà Thị Dâm_edited.jpg

Cà Thị Dâm

Cán bộ tín dụng 

Thủy CCO MA_edited.png

Lò Văn Thủy

Cán bộ tín dụng 

Thảo CCO MA_edited.png

 Lò Thị Thảo

Cán bộ tín dụng 

Chi nhánh Điện Biên 2

Cương BM_edited.png

Cà Văn Cương

Trưởng chi nhánh

Giang BM_edited.png

Bùi Thị Giang

Trợ lý chi nhánh

Dương NT_edited.png

Cà Thị Dương

Cán bộ tín dụng 

Lo Thi Thuan_edited.jpg

 Lò Thị Thuận

Cán bộ tín dụng 

Thuyquang_edited.png

Quàng Thị Bích Thủy

Cán bộ tín dụng 

Chi nhánh Điện Biên 3

quang thi xuyen 2_edited_edited_edited.p

Quàng Thị Xuyên

Trưởng chi nhánh

Thanhnguyen_edited.png

Nguyễn Trung Thành

Cán bộ tín dụng

z3999765978098_9f1b641c5af6c4be75a124b43

Vì Thị Thảo

Cán bộ tín dụng 

Luong Thi Thuy_edited.png

Lường Thị Thủy

Cán bộ tín dụng 

bottom of page